Solong´s medlemmer

Rita Skak
Ejvind Christensen
Joan Larsen
Kim Muhs
Jan Hansen
Helle Thomasen
Poul-Erik Hansen
June Christensen
Pia Olesen
Otto Skak
Henning Haugaard
Kirsten Nørgaard
Henny Saustrup
Ove Mikkelsen
Johnny Vesterbæk
Else Hansen
Anni Mieth
Judith B. Christensen
Conny Andersen
Arne Jepsen
Peter Rosendal